Startklassen

Kinderen die de overstap maken vanuit de kleuterklas of in de loop van het schooljaar vanuit het eerste leerjaar instappen, komen in de startklas terecht.  In deze klas zitten maximum 10 leerlingen. Deze leerlingen hebben  een verslag voor het type Basisaanbod of type 9.

Binnen de huidige structuur van de school kiezen we ervoor deze leerlingen gedurende twee schooljaren bij dezelfde leerkracht(en) de lessen te laten volgen.  De leerlingen hebben elk hun persoonlijk werkplekje binnen de klas waar ze zonder afleiding aan het werk kunnen eens ze individueel of in kleine groep instructie kregen.  Er wordt spelenderwijs geleerd met grote aandacht voor een ruime variatie in werk- en bewegingsmomenten om de concentratie zo hoog mogelijk te houden.

Therapeuten worden ook in de klas ingeschakeld en bieden op die manier een brede ondersteuning. 

Tijdens dit schooljaar kan je kind zich voorbereiden op zijn Eerste Communie in Deinze (O.-L.-Vrouw parochie).