Schakelklassen

Binnen onze school hebben we twee schakelklassen: de speelleerklas en de brugklas. In deze klassen zitten maximum 10 leerlingen. Deze leerlingen hebben hetzij een type 1, hetzij een type 8-attest of (vanaf 01/09/2015) een verwijzing naar het type Basisaanbod of type 9.

In het begin van het schooljaar is er een intensieve schakelperiode van twee weken. Aangezien het bijzonder moeilijk is om bij deze jonge kinderen een type te bepalen, krijgen de nieuwe leerlingen (uit 2de  of 3de kleuterklas) dan nog geen definitieve klas. Via spelletjes en opdrachtjes leren de leerkrachten van deze eerste klasjes de leerlingen eerst grondig kennen en proberen hun niveau in te schatten. De schooltherapeuten nemen een individueel didactisch onderzoek af (er wordt gekeken waar de kinderen staan voor taal en voor rekenen).  Na deze schakelperiode zit het volledig team  (school en CLB) samen op een klassenraad om alle leerlingen te bespreken. Uit observaties, opgevraagde verslagen (RC, CLB)  en testgegevens wordt dan pas beslist in welke klas de leerling op dit moment het best past, zowel voor taal, rekenen en de andere vakken. Er wordt hierbij niet onmiddellijk rekening gehouden met het attest van het CLB. Er kunnen dus leerlingen met een type 1-attest in de brugklas en leerlingen met een type 8-attest in de speelleerklas zitten. Leerlingen ingeschreven vanaf 1 september van het schooljaar 2015-2016 hebben ofwel een gemotiveerd verslag type basisaanbod of type 9.

Gedurende het hele schooljaar blijft uitwisseling van leerlingen voor taal en rekenen mogelijk.  Beide lessenroosters worden perfect op elkaar afgestemd. Er  wordt voortdurend geëvalueerd zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen met voldoende succeservaringen maar toch genoeg uitdagingen.

Pas op het einde van het schooljaar wordt bekeken welk type onderwijs het kind de meeste ontwikkelingskansen biedt.  De klassenraad formuleert dan een advies naar de ouders toe. Ouders worden steeds betrokken bij belangrijke beslissingen of wijzigingen. 

Tijdens dit schooljaar kan je kind zich voorbereiden op zijn Eerste Communie in Deinze (O.-L.-Vrouw parochie).