Kenmerken basisaanbod

Op basis van de onderzoeksgegevens van het CLB, gegevens van de vroegere school en eigen onderzoek bekijken we hoe leerlingen zich typeren:

Deze leerlingen kunnen zich kenmerken door …   Waaraan en hoe wordt gewerkt?
ernstige leerproblemen   ervaringsgericht en projectmatig
trager tempo   zelfredzaamheid / zelfstandigheid
beperkt denkvermogen   taalgroep = klasgroep
algemene ontwikkelingsvertraging   aparte rekengroepen
autismespectrumstoornis   eventueel therapie tijdens lesuren
concentratieprobleem / -stoornis   kleinere klasgroepen (max. 14 lln.)
leerachterstand van 2 j. en meer   onderwijs op maat
    sociaal-emotioneel welbevinden 
    hulpmiddelen: rekenmachine, Kurzweil, Sprint
    geloof in mogelijkheden van elk kind
    aandacht voor relationele en seksuele vorming
    aandacht voor lichamelijke ontwikkeling door
    wekelijkse zwem- en turnles
    toekomst: BUSO / beroeps