GOK

GOK - werking = Gelijke OnderwijsKansen:

* leerlingen die meer kansen nodig hebben meer kansen geven

* de onderwijskansen van kansarme allochtone en autochtone kinderen bevorderen

* de gokwerking tracht een kwaliteitsverbetering te zijn voor onze school

* binnen het gokplan worden actiedoelen nagestreefd rond taalvaardigheid, samenwerking met ouders en netwerken in en rond de school

 

Binnen de gokwerking wordt er dit jaar rond volgende zaken gewerkt:

 

Een eigen schoolagenda maken om de communicatie met de ouders en de school te bevorderen. Deze schoolagenda is ook een middel om onze kinderen te begeleiden naar meer zelfstandigheid.

 

De communicatievaardigheden van onze kinderen stimuleren door het domein spreken en luisteren verder uit te bouwen.

 

Een projectweek rond boeken organiseren.

 

De communicatie met anderstalige ouders bevorderen door het uitbouwen van een tolkenwerking binnen de oudercontacten.