Kenmerken anderzijds

 

Deze leerlingen kunnen zich kenmerken door …   Waaraan en hoe wordt gewerkt?
grotere leerbaarheid   taalgroep = klasgroep
traag tempo   aparte rekengroepen
leerproblemen   eventueel therapie tijdens lesuren
concentratiestoornissen   kleinere klasgroepen (max. 14 lln.)
autismespectrumstoornissen   onderwijs op maat
dyslexie - dyscalculie   sociaal-emotioneel welbevinden 
leerachterstand van 1/2 j. tot 2 j.   hulpmiddelen: rekenmachine, Kurzweil, Sprint
    geloof in mogelijkheden van elk kind
    aandacht voor relationele en seksuele vorming
    aandacht voor lichamelijke ontwikkeling door
    wekelijkse zwem- en turnles
    toekomst: beroeps / technisch