Compenserende software

Op onze school wordt gewerkt met SPRINT en Kurzweil 3000.

Leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen (dyslexie/dysorthografie) gebruiken deze computersoftware. Ook anderstalige leerlingen kunnen werken met deze software. Als het leesniveau van leerlingen vanaf 10 jaar weinig evolueert (geen AVI 5 halen), wordt het gebruik van compenserende software overwogen na overleg met de klassenraad. De leerlingen leren de software gebruiken binnen de logopedische therapie, later ook binnen de klas en, in overleg met ouders, ook thuis.

De software kan teksten luidop voorlezen. Hierdoor kunnen de leerlingen toch meevolgen bij moeilijkere leesteksten, internetpagina’s, leerboeken, … Er is mogelijkheid om moeilijke woorden te verklaren uit het woordenboek of aan de hand van een afbeelding. Ook bij het studeren kunnen leerlingen kleur- en tekstaanduidingen maken.
Deze software stelt ook zwakke schrijvers in staat hun teksten extra te controleren (spellingscontrole én auditieve controle).

Door het werken met SPRINT of Kurzweil 3000, vergroten we de zelfstandigheid van zwakke lezers/schrijvers. Hierdoor groeit hun welbevinden en werken ze aan een positief zelfbeeld.

Bijkomende informatie kan je krijgen bij onze logopedisten.