Kalender

 
Vakanties + belangrijke data schooljaar 2021-2022:
 
1ste trimester:
° donderdag 28 september : info-avond
° maandag 4 oktober : vrije dag
° zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november : herfstvakantie
° donderdag 11 november : Wapenstilstand
° vrijdag 3 december : Sinterklaas op bezoek
° dinsdag 21 december : oudercontact
° vrijdag 24 december : les tot 12u
° zaterdag 25 december t.e.m. zondag 9 januari : kerstvakantie
 
2de trimester:
° vrijdag 4 februari : vrije dag
° woensdag 9 februari: pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen)
° vrijdag 25 februari : carnaval
° zaterdag 26 februari t.e.m. zondag 6 maart : krokusvakantie
° vrijdag 18 maart : pedagogische studiedag (geen school voor de leerlingen)
° donderdag 31 maart : oudercontact (op aanvraag)
° zaterdag 2 april t.e.m. maandag  18 april  : paasvakantie
 
3de trimester:
° zondag 24 april : afhaaleetfestijn
° dinsdag 26 april : schoolfotograaf
° dinsdag 24 mei : oudercontact schoolverlaters
° donderdag 26 mei t.e.m. 29 mei  : verlengd hemelvaartweekend
° maandag 6 juni : pinkstermaandag
° zondag 12 juni  : schoolfeest
° dinsdag 28 juni : oudercontact
° donderdag 30 juni : les tot 12u