L.O.C.

Het lokaal onderhandelingscomité vergadert minstens 5 maal per jaar. Dit comité heeft informatierecht, onderhandelings-, toezichts- en bemiddelingsbevoegdheid zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.

  

Leden van de Raad van Bestuur:

Luc de Trazegnies (voorzitter) - Roger Pieters 

 

Personeelsleden:

Mieke Daenens - Peter De Maertelaere - Ingrid Sys 

  

Adviseur: 

Pascal Raes, directeur van de school.