Type 8

Wie komt in aanmerking?
De leerlingen die minstens 1 jaar (minimum 9 maanden) school hebben gelopen in VIBLO Leieland.
 
Duur van de GON – begeleiding
1 schooljaar
Onmiddellijk na VIBLO Leieland
Wekelijks
 
Inhoud
Ondersteuning van de leerling
Ondersteuning van de gastschool (= gewoon lager onderwijs)
Ondersteuning van de ouders
 
Overlegmomenten
Startvergadering: september
Tussentijds overleg: 2X per schooljaar
 
Contactpersonen VIBLO Leieland
Directeur: Pascal Raes, e-mail: directie@vibloleieland.be
GON – begeleider: Ilse Decuyper, e-mail: ilse.d@vibloleieland.be