Types

We bieden aangepast onderwijs aan kinderen met een verslag type basisaanbod of verslag type 9.

Buitengewoon Lager Onderwijs is geen verplichting maar een recht voor leerlingen met specifieke onderwijsnoden.

Bij ons in Leieland staat het kind centraal. Wij beogen dat de kinderen zich veilig en gelukkig voelen, zodat ze zich met het nodige zelfvertrouwen kunnen ontplooien.

Via aangepast en gestructureerd onderwijs met maximale ondersteuning, werken wij aan de totale ontwikkeling van de leerlingen. Zo willen wij een positief opvoedingsklimaat creëren waarin elk kind via aangepaste methodes en didactisch materiaal op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden het onderwijs op maat aangeboden krijgt.

Naast een enthousiast en deskundig lerarenteam, beschikt de school ook over een B.L.I.O. (bijzondere leermeester individueel onderwijs), een orthopedagoog en paramedici (logopedisten, ergotherapeut en kinesist). Wij besteden veel aandacht aan bewegingsopvoeding en zijn actief in buitenschoolse sportactiviteiten.

Onze klassen zijn onderverdeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Onderbouw zijn kinderen tussen 6 en 8 jaar, middenbouw zijn kinderen tussen 8 en 10 jaar, bovenbouw zijn kinderen tussen 10 en 13 jaar. Daarnaast zijn er ook per bouw één of twee prikkelarme klassen (P)