Type 7 - ASS

Wie komt in aanmerking?
De leerlingen die een diagnose ASS hebben.
 
Duur van de GON – begeleiding
2 schooljaren in het lager onderwijs
Wekelijks
 
Inhoud
Ondersteuning van de leerling
Ondersteuning van de gastschool (= gewoon lager onderwijs)
Ondersteuning van de ouders
 
Overlegmomenten
Startvergadering: september
Tussentijds overleg: 2X per schooljaar
 
Contactpersonen VIBLO Leieland
Directeur: Pascal Raes, e-mail: directie@vibloleieland.be
GON – begeleider: Ilse Decuyper, e-mail: ilse.d@vibloleieland.be