Organisatie

Onze school kan beroep doen op verschillende verantwoordelijken. 


Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van het onderwijs.

De schoolraad is een overlegorgaan binnen de organisatie van de school.

De ouderraad werkt mee aan de uitwerking van o.a. infoavonden en andere activiteiten.

Meer info lees je bij de betreffende link.