Kalender

 
Vakanties + belangrijke data schooljaar 2020-2021:
 
1ste trimester:
° dinsdag 29 september : info-avond 
° maandag 5 oktober : vrije dag
° zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november : herfstvakantie
° woensdag 11 november : Wapenstilstand
° vrijdag 4 december : Sinterklaas op bezoek
° dinsdag 15 december : oudercontact
° zaterdag 19 december t.e.m. zondag 3 januari : kerstvakantie
 
2de trimester:
° woensdag 20 januari: pedagogische studiedag
° vrijdag 29 januari: vrije dag 
° zaterdag 13 februari t.e.m. zondag 21 februari  : krokusvakantie
° dinsdag 16 maart : pedagogische studiedag
° donderdag 1 april : oudercontact (op aanvraag)
° zaterdag 3 april t.e.m. zondag  18 april  : paasvakantie
 
3de trimester:

° zondag 25 april : eetfestijn
° dinsdag 27 april : schoolfotograaf
° donderdag 13 mei t.e.m. 16 mei  : verlengd hemelvaartweekend
° maandag 24 mei : pinkstermaandag
° zondag 13 juni  : schoolfeest
° dinsdag 28 juni : oudercontact